วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต

 

                      กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต 5 มิถุนายน 2556 19.00 น. โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต คืนวันพุธ วิทยาลัยประมงปัตตานี กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โดย อาจารย์ มะนาเซ ดอเป๊าะ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยประมงปัตตานี ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต / จิรสุดา  อรุณรัตน์