วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559

ปก ปก.pdf

คำนำ คำนำ.pdf

ใบคั่น  ใบคั่น.pdf

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1.pdf

ส่วนที่ 2 ส่วนที่2.pdf

ส่วนที่ 3 ส่วนที่3.pdf

ส่วนที่ 5 ส่วนที่ ๕.pdf

บ 1.1  บ 1_1 .pdf

บ 1.2 บ 1_2.pdf

สรุปมาตรฐานที่ 1 สรุปมาตรฐานที่ 1.pdf

บ 2.1 บ 2_1.pdf

บ 2.2 บ 2_2.pdf

บ 2.3  บ 2_3 .pdf

บ 2.4 บ 2_4.pdf

บ 2.5 บ 2_5.pdf

บ 2.6 บ 2_6.pdf

สรุปมาตรฐานที่ ๒ สรุปมาตรฐานที่ ๒.pdf

บ 3.1 บ 3_1.pdf

บ 3.2 บ 3_2.pdf

บ 3.3 บ 3_3.pdf

บ 3.4 บ 3_4.pdf

สรุปมาตรฐานที่ ๓  สรุปมาตรฐานที่ ๓.pdf

บ 4.1 บ 4_1.pdf

บ4.2 บ4_2.pdf

สรุป 4 สรุป 4.pdf

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th