วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

ปก ปก 2559.pdf

คำนำ สารบัญ  คำนำ สารบัญ.pdf

โครงการรวม(สมบูรณ์) โครงการรวม(สมบูรณ์).pdf

ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 6 จ้อมูลบุคลากร ส่วนที่ 2 ข้อ 6 ข้อมูลบุคลากร.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อ 7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1 แผนการใช้จ่ายเงิน  ส่วนที่ 3 ข้อ 3_1 แผนการใช้จ่ายเงิน.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3_2.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 สรุปหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2558  ส่วนที่ 3 ข้อ 3_3 สรุปหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2558.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ   ส่วนที่ 3 ข้อ 3_3 สรุปหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2558.pdf

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th