วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัญหาพิเศษ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


ปัญหาพิเศษ


ศึกษาเปรียบเทียบการใช้น ้าหมักจากชานอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกะเพรา (Ocimum Sanctum Linn.) article

 ศึกษาเปรียบเทียบการใช้น ้าหมักจากชานอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกะเพรา (Ocimum Sanctum Linn.) 

การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เลี้ยงเพื่อกระตุ้นการลอกคราบarticle

 การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เลี้ยงเพื่อกระตุ้นการลอกคราบ

การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแกงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวอัดก้อนทอด ที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article

 การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแกงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวอัดก้อนทอด ที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค 

การเปรียบเทียบผลผลิตของไรแดง (Moina macrocopa) โดยใช้น้ำหมักจาก article

 การเปรียบเทียบผลผลิตของไรแดง (Moina  macrocopa) โดยใช้น้ำหมักจาก 

เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยใช้สูตร article

 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยใช้สูตร  

ลูกกลิ้งกำจัดฝุ่นจอคอมพิวเตอร์ระบบแผ่น Scotch brightarticle

 ลูกกลิ้งกำจัดฝุ่นจอคอมพิวเตอร์ระบบแผ่น Scotch bright

อุปกรณ์ช้อนขุดต้นกล้าพริก (Capsicum frutescens Linn) ระบบคีบarticle

 อุปกรณ์ช้อนขุดต้นกล้าพริก (Capsicum frutescens Linn) ระบบคีบ

ผลของน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วยน้ำว้าarticle

 ผลของน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วยน้ำว้า

การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 5.5และโปรแกรม Adobe Photoshop CS5article

 การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 5.5และโปรแกรม Adobe Photoshop CS5

การศึกษาเปรียบเทียบสูตรที่เหมาะสมในการผลิตหอยกัน (Polymesoda proxima) ปรุงรสอบแห้งที่มีผลต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคarticle

 การศึกษาเปรียบเทียบสูตรที่เหมาะสมในการผลิตหอยกัน (Polymesoda proxima) ปรุงรสอบแห้งที่มีผลต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค

หน้า 1/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th