วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัญหาพิเศษ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


คลังข้อมูลดิจิตอล
RMS


ปัญหาพิเศษ


การเปรียบเทียบผลผลิตของผักกวางตุ้ง (Brassica chines L.) โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากปลาในปริมาณที่ต่างกันarticle

 การเปรียบเทียบผลผลิตของผักกวางตุ้ง (Brassica chines L.) โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากปลาในปริมาณที่ต่างกัน

เปรียบเทียบการฟักไข่หอยหวาน (Babylonia areolata) โดยใช้ความเค็มต่างกัน
ชุดประแจเปิด-ปิดบอลวาล์ว pvcarticle

 ชุดประแจเปิด-ปิดบอลวาล์ว pvc

การสร้างระบบฐานข้อมูลของร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007

 การสร้างระบบฐานข้อมูลของร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007

การศึกษาชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลาที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับarticle

 การศึกษาชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลาที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับ

ศึกษาเปรียบเทียบการใช้น ้าหมักจากชานอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกะเพรา (Ocimum Sanctum Linn.) article

 ศึกษาเปรียบเทียบการใช้น ้าหมักจากชานอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกะเพรา (Ocimum Sanctum Linn.) 

การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เลี้ยงเพื่อกระตุ้นการลอกคราบarticle

 การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เลี้ยงเพื่อกระตุ้นการลอกคราบ

การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแกงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวอัดก้อนทอด ที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article

 การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแกงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวอัดก้อนทอด ที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค 

การเปรียบเทียบผลผลิตของไรแดง (Moina macrocopa) โดยใช้น้ำหมักจาก article

 การเปรียบเทียบผลผลิตของไรแดง (Moina  macrocopa) โดยใช้น้ำหมักจาก 

เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยใช้สูตร article

 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยใช้สูตร  

หน้า 1/18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th