ตัวอย่างใบรับรองรายได้ กยศ วิธีการขอใบรับรองรายได้ กยศ (กยศ.102)

ผู้ปกครองทำอาชีพค้าขาย ไม่มีรายได้ประจำ ต้องใช้ใบรับรองรายได้ กยศ 102. ในการกู้

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรียกสั้น ๆ ว่า กยศ. เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งวิธีและขั้นตอนการกู้ยืมปี 2023 นั้น ผู้ปกครองที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ และประกอบอาชีพค้าขาย จำเป็นที่จะต้องใช้ใบรับรองรายได้ กยศ ประเภทกยศ.102มาสมัครเพื่อขอรับเงินกู้ประจำปี 2566 อย่างไรก็ดี หากท่านใดไม่รู้ว่าใบรับรองรายได้ กยศดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ก็สามารถดูตัวอย่างใบรับรองรายได้ กยศได้ที่เว็บไซต์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หากผู้ปกครองท่านใดที่เห็นตัวอย่าง กยศ.102แล้ว ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจใบรับรองรายได้ กยศ ดังกล่าว เพราะท้ายที่สุดท่านจะต้องเซ็นชื่อยืนยันยอมรับเงื่อนไขเพื่อทำการกู้ยืมเงินกยศ. อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดมีรายได้ประจำ เอกสารกยศ ใบรับรองรายได้ก็จะไม่ใช่กยศ.102 แต่จะต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือแสดงรายได้แทน 

 

ถ้าการกู้ยืมปราศจากใบรับรองรายได้ กยศ จะเป็นอย่างไร?

แน่นอนว่าการขอสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้หลักประกันเพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงของผู้ให้กู้ยืม ทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเองก็จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเหมือนกัน โดยผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจกู้เงินกยศ. จำเป็นที่ต้องใช้ใบรับรองรายได้ กยศประกอบการสมัคร ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศในที่นี้ เช่น กยศ.102 สลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน กยศ เป็นต้น โดยรายละเอียดประเภทของใบรับรองรายได้ กยศจะแตกต่างกันไปตามอาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง

กล่าวได้ว่าใบรับรองรายได้ กยศ เป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถใช้เป็นหลักประกันและเป็นหลีกฐานชั้นดีได้ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ยอมชำระเงินคืน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้โดยอาศัยหนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102)พร้อมกับเอกสารชิ้นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ หากการกู้เงินกยศ. ปราศจากใบรับรองรายได้ กยศ ก็คงลำบากต่อการพิจารณาของเจ้าหน้าที่อย่างมาก เพราะเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ได้ เพราะไม่มีอะไรมายืนยันว่าผู้กู้จะมีความสามารถชำระเงินคืนได้นั่นเอง

 

ในการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ต้องใช้เอกสารอื่นประกอบการสมัครนอกเหนือจากใบรับรองรายได้ กยศหรือไม่?

ขั้นตอนในการขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นอกจากจะต้องใช้ใบรับรองรายได้ กยศ เช่น หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) หรือ ใบรับรองเงินเดือน กยศแล้วนั้น ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาต้องนำเอกสารอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย อาทิ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารสมรส บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ (ถ้ามี) บัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ้ามี) ฯลฯ 

เหตุผลที่ต้องมีเอกสารอื่น ๆ มาประกอบการสมัครนอกจากใบรับรองรายได้ กยศ ก็เพื่อให้ง่ายต่อการจารณา โดยเจ้าหน้าที่จะมีวิธีพิจารณาว่าหากอาชีพการงาน ตำแหน่งการงาน และรายได้ของผู้กู้มีแววว่าจะชำระเงินกู้ได้ เช่นนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินขั้นตอนต่อไปคือการอนุมัติวงเงินนั่นเอง อย่างไรก็ดี นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนกยศ. ก็ควรขำระคืนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย เพื่อรักษาเครดิตของตัวเองและช่วยให้มีประวัติการเงินที่ดี

บทความและข่าว

เหมือนพวกเราบน Facebook

Facebook Pagelike Widget

ค่าจำนองบ้านเครื่องคิดเลข

ปี

ของทั้งหมดจ่ายเงินเดือน

ครูใหญ่&สนใจ