วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ปีพุทธศักราช 2559 - 2560
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ
bulletพรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
bulletพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพรบ. สภาครู
bulletพรบ. อาชีวศึกษา
bulletมาตรฐานการอาชีวศึกษา


E-learning วิทยาลัยประมงปัตตานี
คลังข้อมูลดิจิตอล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)
RMS


ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ปีพุทธศักราช 2559 - 2560 article

ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ปีพุทธศักราช 2559 - 2560 หนังสือประกาศข้อกำหนดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 59.pdf

 

 

ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์_ลว16มิย59 ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์_ลว16มิย59.pdf

 

 

แบบคุณลักษณะผลงาน ทั้ง 11 ประเภท แบบคุณลักษณะผลงาน ทั้ง 11 ประเภท.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 11_ปรับปรุง30กค59-เวลา17.40น ข้อกำหนดประเภทที่ 11_ปรับปรุง30กค59-เวลา17_40น.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 1 ข้อกำหนดประเภทที่ 1.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 2 ข้อกำหนดประเภทที่ 2.pdf 

ข้อกำหนดประเภทที่ 3 ข้อกำหนดประเภทที่ 3.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 4 ข้อกำหนดประเภทที่ 4.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 5 ข้อกำหนดประเภทที่ 5.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 6 ข้อกำหนดประเภทที่ 6.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 7 ข้อกำหนดประเภทที่ 7.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 8 ข้อกำหนดประเภทที่ 8.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 9 ข้อกำหนดประเภทที่ 9.pdf

ข้อกำหนดประเภทที่ 10 ข้อกำหนดประเภทที่ 10.pdf

การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ.pdf

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ_-2)_ปรับแก้29กย59 แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ_-2)_ปรับแก้29กย59.doc

รายงานวิจัย ว-สอศ 3 เพื่อใช้ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2559 แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ_-3)_ปรับแก้29กย59.doc

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

แบบฟอร์ม-5-บท article
แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย2560 article
สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการประมง
โครงการสัมมนาผลงานวิจัยคุณธรรมนำวิชาชีพ article
การบูรณาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม1 articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th