วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletระบบคลังข้อมูลดิจิตอล
bulletE-learning
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletติดต่อวิทยาลัย
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


คลังข้อมูลดิจิตอล
RMS


dot


   

  ท่านสามารถรับทราบข่าวสาร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและภาคีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้icon

ประชุมงานฟาร์มเกษตร 170863icon

การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ ยะหริ่ง

การประชุมทบทวนแผนฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

กิจกรรมออกกำลังกายและลงงานเช้า

กิจกรรมนักศึกษาหอพัก : การส่งเสริมกิจศาสนาicon


ผลงานวิจัย

การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ห้องปฎิบัติการประมง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

 การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ห้องปฎิบัติการประมง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี


More...

imageการสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์

 การสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์


More...
dot
imageโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลของการเสริมขมิ้นชันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาสอด (Xiphophorus hellerii)icon

 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลของการเสริมขมิ้นชันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาสอด (Xiphophorus hellerii)


More...
dot
imageสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการประมง

 สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการประมง 


More...
dot
imageโครงการสัมมนาผลงานวิจัยคุณธรรมนำวิชาชีพ icon

 โครงการสัมมนาผลงานวิจัยคุณธรรมนำวิชาชีพ


More...
dot
imageการบูรณาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม1icon

 การบูรณาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม1


More...
dot
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563icon

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563


More...
คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีicon

 คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี


More...

ปัญหาพิเศษ

บทเรียน
ตัวอย่างเปลือกหอยเพื่อการศึกษา

 ตัวอย่างเปลือกหอยเพื่อการศึกษา


More...
รายวิชามีนวิทยาicon

 รายวิชามีนวิทยา


More...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 2501-2304 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (Fishery Product) icon

 เอกสารประกอบการสอนวิชา 2501-2304  ผลิตภัณฑสัตวน้ํา (Fishery Product) 


More...
รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์นา ้ (Fishery Products)

 รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์นา ้ (Fishery  Products) 


More...
การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูปicon

 การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.073420477 โทรสาร WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th Facebook:วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี